Cennik

Poniżej przedstawiamy ceny poszczególnych zabiegów.

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

Porada

50 zł

Badanie

80 zł

Konsultacja

100 - 150  zł

Wypełnienie zęba stałego

250 - 350 zł

Wypełnienie zęba stałego - ubytek klinowy

200 zł

Icon

300 zł / ząb

Odbudowa zęba na włóknie szklanym

400 - 600 zł

Opatrunek leczniczy


120 zł

Szynowanie zębów

250 zł / ząb

Leczenie endodontyczne zęby wielokorzeniowe - opracowanie i wypełnienie kanałów

1100 - 1400 zł

Leczenie endodontyczne zęby dwukorzeniowe - opracowanie i wypełnienie kanałów


700 - 800 zł

Leczenie endodontyczne zęby jednokorzeniowe - opracowanie i wypełnienie kanałów


500 - 600 zł

Ponowne leczenie endodontyczne zęby wielokorzeniowe

1300 - 1600 zł 

Ponowne leczenie endodontyczne zęby dwukorzeniowe

800 - 900 zł

Ponowne leczenie endodontyczne zęby jednokorzeniowe

550 - 650 zł

Trepanacja i odbudowa ściany do leczenia

200 zł

Wypełnienie kompozytowe po leczeniu endodontycznym

200 zł

Rozległa odbudowa po leczeniu endodontycznym

350 - 400 zł

Biodentyna

250 zł

Zamykanie perforacji

150 - 200 zł

Usuwanie złamanych narzędzi

200 - 400 zł

Usuwanie wkładów koronowo-korzeniowych

200 - 400 zł

PROFILAKTYKA STOMATOLOGICZNA

Scaling

180 zł

Piaskowanie

180 zł

Higiena kompleksowa (scaling + piaskowanie + fluoryzacja)

270 zł

Lakierowanie zębów

120 zł

Wybielanie metoda (nakładkowa)

900 zł


Wybielanie metoda jednoseansowa (PREVDENT)

1800 zł


Wybielanie martwego zęba

120 zł / wizyta

STOMATOLOGIA DZIECIĘCA

Wizyta adaptacyjna

80 zł

Wypełnienie zęba mlecznego

150 - 180 zł

Opatrunek w zębie mlecznym

120 zł

Ekstrakcja zęba mlecznego

150 zł

Lakowanie

120 zł / ząb

Lakierowanie zębów


150 zł

Amputacja formokrezolowa

150 zł

IMPLANTOLOGIA

Konsultacja implantologiczna

150 zł

Część chirurgiczna

2500 - 3500 zł

Część protetyczna (w zależności od rodzaju korony)

2000 - 2800 zł

Wizyta kontrolna (wraz z RTG)

180 zł

Odsłonięcie implantu

150 zł

ORTODONCJA

Konsultacja

150 zł

Wycisk

100 zł

Konsultacja z wyciskiem

250 zł

Plan leczenia

150 zł

Aparaty stałe

Zamki metalowe 

2200 zł / łuk

Zamki estetyczne

2800 zł / łuk

Metalowe samoligaturujące

2600 zł

Wizyta kontrolna

1 łuk

150 zł

2 łuki 

200 zł

Aparaty ruchome

Aparat ruchomy

750 - 850 zł

Kontrola aparatu ruchomego

100 - 150 zł

CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA

Ekstrakcja zęba stałego siecznego i przedtrzonowca

200 - 250 zł

Ekstrakcja zęba stałego wielokorzeniowego

300 zł

Ekstrakcja zęba zatrzymanego

500 - 1000 zł

PRF

300 zł + koszt ekstrakcji

Resekcja wierzchołka korzenia zęba

600 zł

Odsłonięcie zeba zatrzymanego w celacha ortodontycznych z wklejeniem elementu retencyjnego

600 zł

Wycięcie kaptura dziąsłowego

300 zł

Plastyka wędzidełka warg, języka

300 zł

Wydłużenie korony klinicznej w celach protetycznych

200 zł

Hemisekcja, radektomia

300 - 400 zł

Wycięcie guzka, fałdów błony śluzowej (z badaniem histopatologicznym)

400 zł

Plastyka wyrostka zębodołowego

400 zł

Plastyka połączenia ustno - zatokowego

400 - 500 zł

Wyłuszczanie torbieli

300 - 600 zł

Augmentacja kostna

1500 zł

Opatrunek chirurgiczny

100 zł

Kiretaż (1/2 łuku zębowego)

300 - 400 zł

Nacięcie i drenaż ropnia

100 - 200 zł

Płukanie ropnia

100 zł

PROTETYKA

Most AET estetyczny

1500 zł

Most AET tymczasowy

400 zł

Korona metalowo - porcelanowa

1250 zł

Korona porcelanowa na podbudowie z tlenku cyrkonu

1800 zł

Korona tymczasowa

200 - 300 zł

Wkład koronowo - korzeniowy prosty

350 zł

Wkład koronowo - korzeniowy złożony


450 zł

Licówka


1800 zł

Proteza osiadająca

1350 zł

Etruska (do 3 zębów)


500 zł

Proteza szkieletowa

1900 zł

Proteza elastyczna

2100 zł

Szynoproteza

2000 zł

Inlay, onlay, overlay


1000 zł

Ponowne zacementowanie korony protetycznej

120 zł

Szyna relaksacyjna

800 - 1000 zł

Naprawa protezy, dostawienie zęba do protezy

140 zł + 60 zł dodatkowy element

Zdjęcie mostu

100 zł / pkt.

Nakład ceramiczny

1500 zł

RADIOLOGIA

Zdjęcie zębowe

40 zł

Zdjęcie pantomograficzne

90 zł

Tomografia szczęka i żuchwa (8cm x 9cm)

250 zł

Tomografia jednego łuku (szczęka lub żuchwa)

170 zł

Tomografia endodontyczna (5cm x 5cm)

120 zł

Tomografia odcinkowa (pojedyncze implanty)

120 zł

PEDIATRIA

Konsultacja pediatryczna

200/250 zł

Konsultacja immunologiczna

200 zł

Konsultacja alergologiczna

200 zł

Konsultacja gastrologiczna

200 zł

Konsultacja diabetologiczna

250 zł

Konsultacja endokrynologiczna

200 zł

Konsultacja chirurgiczna

200 zł

Konsultacja dermatologiczna

200 zł

Konsultacja laryngologiczna

200 zł

Wizyta receptowa

100 zł

Konsultacja online - dotyczy wybranych specjalizacji (kontakt z recepcją w celu umówienia wizyty) 

200 zł

DIETETYKA KLINICZNA

Konsultacja dietetyka klinicznego

Pierwsza wizyta (szczegóły zakładka - dietetyk kliniczny)

200 zł

Kolejna wizyta  (szczegóły zakładka - dietetyk kliniczny)

180 zł

Jadłospis - 7 dniowy (szczegóły zakładka - dietetyk kliniczny)

160 zł

Jadłospis - 14 dniowy (szczegóły zakładka - dietetyk kliniczny)

250 zł

Chcesz odwiedzić nasze centrum i dowiedzieć się więcej?
Umów się na konsultacje!