Fibryna Bogatopłytkowa (PRF)


Fibryna bogatopłytkowa (PRF) jest frakcją krwi, którą otrzymuje się po odwirowaniu krwi pobranej od pacjenta. Zawiera ona duże stężenie leukocytów, czynników wzrostu oraz gęstą sieć fibryny, które wspomagają i przyśpieszają proces gojenia kości i tkanek miękkich.


Jakie zastosowania ma PRF w stomatologii?

Głównie jest ona wykorzystywana w chirurgii stomatologicznej i periodontologii - przy zabiegach augmentacji kości (zwiększenia jej ilości i objętości w przypadku, gdy jest jej zbyt mało do wszczepienia implantu), przy przeszczepach kości i tkanek miękkich, podniesieniu dna zatoki szczękowej, a także w celu zaopatrzenia zębodołu po usunięciu zęba, aby zminimalizować ryzyko powikłań oraz zmniejszyć ilość utraty kości w pierwszych miesiącach po zabiegu.


W ostatnich latach są również prowadzone badania w zastosowaniu PRF w leczeniu kanałowym, po wyłuszczeniu torbieli i resekcji wierzchołka zęba czy apeksyfikacji (zamknięcia wierzchołka korzenia) zębów stałych z niezakończonym rozwojem korzenia. Ma także zastosowanie w zabiegach Anti-Aging, w celu opóźnienia powstawania zmarszczek twarzy i dekoltu.


Jakie są zalety stosowania PRF jako dodatkowy element przy zabiegach chirurgicznych?

PRF działa zarówno w tkankach miękkich, jak i w kości przyspieszając gojenie tkanek, tworzenie nowych naczyń krwionośnych w miejscu usuniętego zęba, założonego implantu lub zastosowaniu materiału kościozastępczego. Dodatkowo fibryna bogatopłytkowa zmniejsza stan zapalny w okolicznych tkankach, a także minimalizuje dolegliwości bólowe po zabiegu. Z badań wynika, że zastosowanie PRF-u zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia suchego zębodołu po usunięciu zęba (lokalny stan zapalny kości w przypadku utraty skrzepu).


Czy zastosowanie PRF jest bezpieczne?

Tak, jest całkowicie bezpieczne, gdyż PRF powstaje z własnej krwi pacjenta, pobranej i odwirowanej bezpośrednio przed zabiegiem. Nie ma konieczności zlecania tej czynności zewnętrznym instytucjom czy sprowadzania preparatu z banku tkanek. Nie ma zatem niebezpieczeństwa nieprzyjęcia materiału przez organizm czy też podania wadliwego, niepełnowartościowego czy przeterminowanego produktu.

Przeciwwskazaniami do uzyskania PRF-u są choroby nowotworowe krwi (np. białaczka), niektóre nienowotworowe choroby krwi oraz ciąża i karmienie piersią.