Implantologia

Implantologia to dziedzina stomatologii zajmująca się odtwarzaniem braków zębowych, do których doszło na skutek próchnicy, urazu lub w przypadku wrodzonego braku zawiązka lub zawiązków zębów stałych.


Implant zębowy - co to jest?

Implant zębowy to tytanowy zamiennik naturalnego korzenia zęba, który wyglądem przypomina małą śrubkę. Tytan, z którego jest zbudowany, to biokompatybilny materiał, dobrze tolerowany przez organizm człowieka, posiadający możliwość łączenia się z żywą kością w procesie tzw. osteointegracji. Implant możemy traktować jako swoisty fundament, na którym za pomocą łącznika zostanie zamocowana korona protetyczna – sztuczny ząb.


Implanty mogą zapobiec stopniowemu pogarszaniu się stanu kości i jej zanikowi, ponieważ naśladują działanie prawdziwych korzeni zębów, w naturalny sposób przenosząc siły gryzienia na kość. Konwencjonalne rozwiązania (np. mosty czy protezy) na to nie pozwalają. W związku z tym kształt i w efekcie profil twarzy ulega z biegiem czasu niekorzystnej zmianie.


Zastosowanie implantów to obecnie najlepsza metoda uzupełnienia braków zębowych. Implant zastępuje korzeń naturalnego zęba, podczas gdy sąsiadujące zdrowe zęby pozostają nietknięte – nie ma konieczności ich szlifowania, jak to ma np. miejsce w procesie odbudowy braków zębowych z zastosowaniem mostu protetycznego

Procedura implantacji to pięć zdefiniowanych kroków pozwalających na osiągnięcie sukcesu terapeutycznego:

  • Diagnostyka i kwalifikacja do zabiegu – lekarz na podstawie badania klinicznego stanu zdrowia jamy ustnej oraz badań dodatkowych (m.in. badań RTG, tomografii komputerowej CBCT) ocenia możliwość uzupełnienia istniejących braków zębowych za pomocą implantów i dobiera najbardziej optymalną metodę.
  • Implantacja – umieszczenie implantu w kości – lekarz implantolog w znieczuleniu miejscowym (identycznym jak w przypadku leczenia zachowawczego) przygotowuje za pomocą specjalnego wiertła „łoże” i umieszcza implant w kości. Na tym etapie dla Pacjenta zostaje przygotowane tymczasowe uzupełnienie protetyczne braku zębowego przewidziane na okres gojenia się implantu.
  • Okres gojenia, zrastania się implantu z kością – trwa od 6 tygodni do kilku miesięcy w zależności od sytuacji klinicznej umiejscowienia implantu. Następnie implant jest odsłaniany i zakłada się na nim specjalny element (śrubkę) kształtującą otaczające go dziąsło.
  • Przygotowanie pracy protetycznej osadzanej na implancie – nowa korona protetyczna czy inne rozwiązanie (np. most) są przygotowywane we współpracy lekarza z laboratorium protetycznym. Praca protetyczna umocowana zostanie na implancie po zakończeniu procesu gojenia.
  • Umocowanie na implancie ostatecznej pracy protetycznej – osadzona na implancie ostateczna rekonstrukcja protetyczna pozwala uśmiechać się, gryźć i funkcjonować jak przed utratą zęba.