Immunolog dziecięcy

Zajmuje się rozpoznawaniem i leczeniem pierwotnych oraz wtórnych zaburzeń odporności. Pierwszymi objawami niedoboru odporności są najczęściej nawracające zakażenia dotyczące zwykle układu oddechowego.


Kiedy zgłosić się z dzieckiem do naszego specjalisty w dziedzinie immunologii?
Zaburzenia odporności należy podejrzewać w następujących sytuacjach:
  • występujące dwa razy lub więcej w ciągu roku ciężkie zakażenia, trwające dwa miesiące lub dłużej pomimo stosowania antybiotykoterapii
  • występujące dwa razy lub więcej w ciągu roku zapalenie płuc
  • występujące cztery razy lub więcej w ciągu roku zakażenie ucha
  • powtarzające się głębokie ropnie skórne lub narządowe
  • przewlekająca się grzybica jamy ustnej i skóry
  • konieczność długotrwałej antybiotykoterapii dożylnej
  • występujące dwa razy lub więcej zakażenia tkanek miękkich, w tym posocznica
  • wywiad rodzinny wskazujący na pierwotne niedobory odporności
  • brak przyrostu masy ciała i zahamowanie wzrastania
Immunolog prowadzi profilaktykę zakażeń u dzieci z nawracającymi infekcjami, m.in. poprzez szczepienia ochronne.