Pracownia Cyfrowej Radiologii Stomatologicznej


W Centrum Medycznym Dolina Łódki wykonają Państwo badania:
 • RTG zęba (punktowe)
 • RTG pantomograficzne
 • Tomografię komputerową (CBCT)

Zapraszamy również Pacjentów skierowanych na wykonanie takich badań z innych gabinetów. Zdjęcia punktowe nie wymagają skierowania. Pantomografia i tomografia komputerowa 3D wymagają posiadania skierowania do ich przeprowadzenia. Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszej aparatury radiologicznej firmy Carestream, lidera w zakresie bezpieczeństwa,zapewniamy najwyższą jakość obrazowania przy najmniejszym z możliwych narażeniu na promieniowanie radiologiczne. Wykwalifikowany i doświadczony personel zadba o Państwa bezpieczeństwo i maksymalną korzyść z przeprowadzonego badania radiologicznego.

RTG zęba

Zdjęcia punktowe(RTG zęba) są zdjęciami przeglądowymi w projekcji 2D. Jest to podstawowe zdjęcie i badanie radiologiczne podczas leczenia stomatologicznego. Pokazuje przede wszystkim struktury dobrze uwapnione, a więc kości i zęby. Widoczne są także odstępstwa od prawidłowego obrazu, przez które manifestują się zmiany chorobowe. Dlatego też zdjęcie RTG zęba ma szerokie zastosowanie w stomatologii zachowawczej, chirurgii, endodoncji, implantologii, ortodoncji, periodontologii. Nierzadko zdjęcie punktowe zęba musi być wykonywane wielokrotnie. Ma to związek z kontrolą radiologiczną poszczególnych etapów leczenia.

RTG zęba w ciąży

Wiele ciężarnych kobiet zastanawia się, czy zdjęcie RTG zęba w ciąży może zaszkodzić płodowi. Otóż nie, gdyż zdjęcie wewnątrzustne jest zdjęciem bardzo bezpiecznym. Dawka potrzebna do wykonania tego zdjęcia wynosi tylko1-2 μsV. Jest to co najmniej tysiąc razy mniej, niż dawka, którą otrzymujemy w skali jednego roku ze źródeł promieniowania, które nas otaczają. Ponadto dawka w obecnie stosowanych aparatach cyfrowych jest mniejsza, niż w dawniej stosowanych aparatach analogowych.
Aparaty cyfrowe cały czas ewoluują i w kolejnych ich generacjach otrzymujemy coraz lepszy obraz przy jednoczesnej redukcji dawki. Zdjęcia są wykonywane jednak zawsze bardzo racjonalnie i tylko według wskazań. Zdjęcie RTG zęba u pacjentek w ciąży może być wykonywane i niekiedy jest niezbędne. Dlatego że, dla powodzenia leczenia konieczna jest nowoczesna diagnostyka radiologiczna. Dodatkowo u pacjentek w ciąży kładziemy duży nacisk na bezpieczeństwo płodu. Szczególnie dbamy o higienę radiologiczną w pierwszym trymestrze ciąży


RTG zębów u dzieci

Zdjęcie RTG zęba u dzieci wykonujemy tylko według wskazań. Szczególnie chronimymałych pacjentów poniżej 10-tego roku życia. Ich organizmy są wtedy najbardziej wrażliwe na promieniowanie jonizujące. Ze względu na niską dawkę promieniowania, preferowane są aparaty rentgenowskie cyfrowe. Mają one jednocześnie bardzo zawężone i określone pole obrazowania, co zapobiega niepotrzebnemu naświetlaniu okolicznych tkanek. Ponadto warto dokonywać wpisów w książeczce zdrowia naszych maluchów, rejestrujących wykonane prześwietlenie zębów u dziecka.


Zdjęcie rtg zęba, a karmienie piersią

W okresie karmienia piersią możemy mieć wykonywane zdjęcie RTG zęba. Nie ma przeciwwskazań z tego powodu, ani obostrzeń w karmieniu dziecka. Promieniowanie podczas wykonywania zdjęcia zęba zamyka się tylko w obrębie twarzoczaszki. Nie oddziałuje na inne narządy i nie ma wpływu na jakość mleka matki. Ponadto cechą promieniowania rentgenowskiego jest także to, że nie wywołuje jonizacji ośrodka, przez które przechodzi. Dlatego też nie ma potrzeby odciągania porcji mleka po przeprowadzonym badaniu rtg dla celów stomatologicznych.


Pantomogram

Zdjęcie panoramiczne zębów jest zdjęciem przeglądowym. Uwidacznia nam struktury kostne, zębowe a także niektóre tkanki miękkie w obrębie twarzoczaszki. Dlatego też, dla lekarza dentysty stanowi pierwszy i podstawowy element do prawidłowego zdiagnozowania schorzeń pacjenta i do rozpoczęcia leczenia.


W czasach obecnych panorama zębów dla stomatologa jest jak RTG klatki piersiowej dla pulmonologa. Dla diagnostyki zdjęcie panoramiczne (panorama) zębów ma podstawowe znaczenie. Dlatego, że uwidacznia struktury całej twarzoczaszki w tym pozycje wszystkich zębów zarówno tych wyrżniętych, wyrzynających się jak i zatrzymanych. Jest doskonałym zdjęciem przeglądowym. Pokazuje nam także ich wzajemne relacje i usytuowanie. W miejscach gdzie powstała próchnica widzimy ubytki w zębach, oraz wypełnienia po jej leczeniu. Ponadto dzięki temu możemy ocenić także ich jakość i ewentualne nieszczelności. Ważne jest to, by wykonać pantomogram i dobrze zdiagnozować pacjenta przed leczeniem.

Zdjęcie panoramiczne znajduje zastosowanie jak element diagnostyczny w wielu działach stomatologii i medycyny:

 • w endodoncji szukamy zmian w okolicach zębów i ich korzeni.
 • w chirurgii stomatologicznej zdjęcie panoramiczne zębów daje nam możliwość zaplanowania etapów zabiegu chirurgicznego.
 • w ortodoncji zdjęcie panoramiczne zębów ma dla nas kluczowe znaczenie w planowaniu leczenia, oraz w jego ocenie.
 • w protetyce panorama zębów pokazuje nam stan i jakość zębów, które są planowane, jako filary dla koron protetycznych, mostów protetycznych oraz protez osiadających i nieosiadających.
 • w periodontologii obraz rtg dostarcza nam informacji o stanie kości i jej zaniku zarówno poziomym, jak i pionowym wokół korzeni zębów.
 • w stomatologii zachowawczej pantomogram zębów pomaga lekarzowi wykryć ubytki próchnicowe na powierzchniach niewidocznych podczas rutynowego badania.
 • w implantologii przed leczeniem zawsze wykonujemy zdjęcie panoramiczne zębów. Pozwalaja zaplanować leczenie, a potem pokazuje jego stan i postępy integracji implantu

Tomografia komputerowa (CBCT)


Tomografia zębów w stomatologii jest najdokładniejszym i rozstrzygającym badaniem RTG. Do tego tomografia zębów CBCT jest najmniej obciążającym badaniem 3D. Na zdjęciach w metodzie CBCT jesteśmy w stanie nie tyko zobaczyć zaburzenia i stany zapalne w rejonie twarzoczaszki, ale je dokładnie zlokalizować, obejrzeć i pomierzyć. W badaniu CBCT otrzymujemy projekcje we wszystkich trzech płaszczyznach:płaszczyźnie czołowej, strzałkowej (bocznej) i horyzontalnej. Do tego model komputerowy przestrzenny wycinka szczeki wraz zębami.

Tomografia zębów pozwala dokonać szczegółowej oceny ilości i jakości kości, stanu i położenia zębów (zagięcie, długość, liczba korzeni, pęknięcia, położenie ujść i wierzchołków kanałów) oraz określanie szczegółów anatomicznych zadanego obszaru.

Tomografia komputerowa ma zastosowania w wielu dziedzinach stomatologii.

 • W chirurgii stomatologicznej i implantologii CBCT szczęki i żuchwy pozwala na precyzyjne przygotowanie do zabiegów. Otrzymujemy wizualizację cyst i patologicznych zmian około wierzchołkowych, miejsc dla implantów i samych wszczepów.
 • W ortodoncji badanie CBCT doskonale obrazuje wszystkie nie tylko kostne struktury anatomiczne. Tomografia zębów CBCT uwidacznia położenie i rozmieszczenia zębów oraz pomaga rozpoznawać i diagnozować zaburzenia w narządzie żucia.
 • W protetyce stomatologicznej tomografia zęba, kości i okolicznych struktur pozwala stworzyć plan leczenia. Dzięki obrazowi CBCT realizujemy po kolei leczenie przygotowawcze, przedprotetyczne, a potem ustalamy właściwy plan leczenia protetycznego. Tomografia zębów daje odpowiedź na pytanie o jakość zębów, otaczającej ich kości i ozębnej. W efekcie lekarz może zaplanować w trakcie leczenia protetycznego ilość zębów filarowych, zasięg pracy, sposób rozmieszczenia podparć i elementów utrzymujących. Dodatkowo badanie CBCT podpowiada jaki rodzaj pracy protetycznej może być dla pacjenta najkorzystniejszy.
 • W stomatologii zachowawczej i endodoncji tomografia stożkowa ma jedno znajszerszych zastosowań. Doskonale uwidacznia wszystkie struktury zębowe i kostne. W związku z tym, mamy możliwość jako lekarze obejrzeć zęba w animacji komputerowej z każdej strony. Zaglądamy do jego wnętrza dzięki przekrojom warstwowym. Dzięki tomografii CBCT jesteśmy w stanie nie tylko wyobrazić sobie jak on w rzeczywistości wygląda, ale znaleźć wszystkie nieprawidłowości i zaburzenia zarówno w jego wnętrzu, jak i w tkankach okolicznych. Idąc dalej, na podstawie tomografii zęba diagnozujemy istniejące ubytki próchnicowe, nawisy wypełnień, zębiniaki w komorze i kanałach, zburzenia mineralizacji. Tomografia stożkowa CBCT pomaga ustalić ilość korzeni i rodzaj systemu kanałowego, jego przebieg , zakrzywienia, połączenia. Po za tym uwidacznia doskonale zmiany zapalne w okolicy wierzchołkowej korzeni zębów i zatoce szczękowej. Dlatego też, badanie CBCT wykorzystujemy do ich zlokalizowania oraz określenia rzeczywistej wielkości.

Wzór skierowania do Pracowni Cyfrowej Radiologii Stomatologicznej


Pracownia RTG i Tomografia komputerowa 3D CBCT
Pracownia Cyfrowej Radiologii Stomatologicznej
Łódż-Widzew